Alle bør betale for seg!

Også når de lader elbilen i borettslaget eller sameiet

Av Smartly AS
10. september 2018
Foto: Smartly
Foto: Smartly
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20180910122321081.jpg https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20180910122321081.jpg
0
Elbilsalget går unna og tall fra Elbilforeningen viser at det kan rulle så mange som 400 000 elbiler på norske veier innen utgangen av 2020. Et hett tema når det gjelder elbiler, er lading. Det være seg ladestasjoner langs veiene, type ladeløsning i egen bolig og lading i borettslag og sameier. 
For sistnevnte kommer du fort ut for en litt spesiell utfordring: hvordan er det mulig å sikre at kostnadene forbundet med ladingen faktisk tilfaller den som lader og ikke smøres tynt ut over alle? Det er jo slik det er dersom energikostnadene i fellesarealer som kjeller og oppganger fordeles på alle beboere basert på størrelsen på den enkelte seksjon eller en fastsatt sameiebrøk. Det er ikke spesielt rettferdig overfor dem som lader lite eller de som ikke en gang har elbil.  
Slike ordninger gir dessuten ikke den enkelte elbileier oversikt over hvor mye strøm de faktisk forbruker for å drifte elbilen. Det gir i liten grad et incentiv til å tenke energieffektivitet og sette i verk tiltak for å redusere energiforbruk. Det er jo bare å plugge inn laderen og lade i vei uten å forholde seg til den økonomiske konsekvensen. 
Det som må gjøres for å få bukt med disse problemene ligger i å installere en moderne ladeløsning som sørger for at elbileiere faktisk betaler for sitt eget strømforbruk. Smartly, som utvikler og leverer enkle og effektive løsninger for energistyring til boligselskap og bedrifter, leverer en slik ladeløsning. Den passer til alle typer boliger, alle typer biler, samt gamle og nye ladeanlegg. Smartly håndterer alle sider ved installasjon, drift og overvåkning av anlegget.  
For å få tilgang til ladeanlegget kan beboerne enten bruke en ladebrikke eller Smartly sin app. Betaling for strømforbruket gjøres ganske enkelt ved å legge inn kredittkort i appen. Innbetalingen overføres til borettslaget/sameiet som i sin tur betaler strømregningen i fellesarealene. 
Smartly har også egne løsninger for gjestelading, slik at gjester kan lade problemfritt når de er på besøk. Så slipper du at naboene skuler på deg fordi gjestene dine plugger inn kontakten for å lade når de er på besøk. 
Skulle det være spørsmål eller utfordringer underveis, er det også greit å være at alle spørsmål om leveransen håndteres av Smartly sitt kundesenter. Det er åpent 24/7 for alle seksjonseierne.
Les også
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20180828103041347.png #FFFFFF
Les også