Bærekraftige, innovative og nøkkelferdige energiløsninger

Endringene i energimarkedet krever nye tiltak

For Smartly AS

Ketil Granbakken

Smartly AS

13. desember 2018
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20181215043703023.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20181215043703023.jpg?maxwidth=2000
0

Den som følger litt med, har fått med seg at energimarkedet er i endring og at det etter alle solemerker kommer til å bli dyrere å bruke strøm fra 2021. Da innføres nemlig såkalt effektprising, som kan bety at det blir dyrere å bruke strøm når belastningen på nettet er høy eller om du bruker mye strøm på én gang.

Bakteppet er blant annet at en fortsettelse av dagens forbruksmønster betyr at strømnettet må rustes opp for betydelige midler i fremtiden - deler av disse kostnadene vil kundene måtte dekke gjennom økt nettleie.

Alternativet er å gjøre noe med forbruket. Der kommer effektprisingen inn i bildet da det vil oppfordre forbrukerne til å fordele strømforbruket jevnere over døgnet og dermed redusere belastningen på infrastrukturen.

Så er det også tiltakene vi selv kan sette i verk, uansett om vi er privatkunder, bedrifter eller boligselskaper. For de to sistnevnte, kan Smartly tilby innovative og nøkkelferdige løsninger på flere områder:

  • Solcelleteknologi for å produsere sin egen energi, kombinert med lagring av energi i batterier som kan brukes når strømmen er dyr eller ved strømutfall
  • Energiservice som sørger for at den enkelte beboer i et sameie eller borettslag blir bevisst sitt eget forbruk til varmtvann og oppvarming - og betaler for det.
  • Energistyring som sikrer optimalt energiforbruk uten at det går ut over komfort
  • Ladeløsninger for elbil der den som lader faktisk betaler for det

Både hver for seg og samlet bidrar disse løsningene til bærekraftig, miljøvennlig utvikling og bevissthet rundt energiforbruk, noe som er en vesentlig innsatsfaktor for å redusere forbruk.

At løsningene er nøkkelferdige betyr at Smartly tar ansvar for prosjektering, planlegging og montering, slik at bedriften eller borettslaget ikke trenger å foreta seg noe annet enn å ta dem i bruk og høste av fordelene. 

Etter at løsningene er tatt i bruk har Smartly ansvaret for drift og vedlikehold, samt at bedriften eller beboerne i boligselskapet har tilgang på døgnåpen kundeservice 365 dager i året.

2217
b-TrueFalse
Mer fra Smartly
b-TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20180828103041347.png #FFFFFF
Les også