SWITCH SECTION

Det finnes penger å hente

Det er ikke bare privatpersoner som kan få støtte fra Enova

For Smartly AS

Ketil Granbakken

Smartly AS

2. april 2020
For Smartly AS

Ketil Granbakken

Smartly AS

2. april 2020
Foto: Steinar Hovland / Pixabay
Foto: Steinar Hovland / Pixabay
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200402054527529.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200402054527529.jpg?maxwidth=2000
0

I mange boligselskaper er det behov for å gjøre oppgraderinger og utbedringer av både bygningsmasse, utearealer, teknologiske løsninger osv. Det koster fort mye penger og går enten ut over den felles sparegrisen eller den enkelte beboers lommebok gjennom økte felleskostnader. For å redusere og få kontroll på investeringskostnaden kan det faktisk lønne seg å søke Enova om støtte.

Mange boligselskaper gjennomfører for eksempel rehabiliterings- eller oppgraderingsprosjekter i eksisterende bygg. Da er det ofte svært aktuelt å investere i teknologi som reduserer energiforbruket eller å konvertere til energiløsninger basert på fjernvarme eller fornybar energi. Men riktig teknologi koster – og den beste teknologien er gjerne den mest kostbare.

Da skal dere vite at Enova har en egen støtteordning for anskaffelse av beste tilgjengelige teknologi. Poenget med støtteordningen er å legge til rette for å bruke teknologi som flytter oss i retning av lavutslippssamfunnet så raskt som mulig. På sikt vil ordningen også omfatte teknologi som bidrar til effektutjevning og andre tiltak som bidrar til reduserte klimagassutslipp.

Boligselskapet kan få maksimalt 30 % av de godkjente kostnadene i prosjektet i støtte.

Helhetlig kartlegging av bygg

Har dere ikke kommet fullt så langt at dere vet hvilke tiltak dere ønsker å utføre, men snarere er litt i villrede? Da kan det være lurt å gjennomføre en kartlegging av bygget for å vite hvilke tiltak som er smartest å sette i verk.

Slike kartleggingsprosjekter er det faktisk også mulig å få Enova-støtte til, så lenge kartleggingen:

  • Omfatter energi-, effekt- og klimatiltak i bygg.
  • Fører til at søker enten implementerer energiledelse og energioppfølgingssystem (EOS), og/eller i tillegg signerer energitjenestekontrakt med forpliktende resultater.
  • Kan gjennomføres innen 9 måneder fra tilsagn om støtte.

I tillegg må boligselskapet minimum bestå av 10 boenheter. Avhengig av hva prosjektet fører til, er det mulig å få mellom 2 og 4 kroner per kvadratmeter bygningsmasse i støtte.

I motsetning til støtteordningene som er tilgjengelige for privatpersoner, der du kan søke om støtte i etterkant av prosjektet, må søknader til enkelte av ordningene for boligselskaper sendes inn før prosjektet settes i gang.

Det er dessuten ikke bare Enova som kan friste med støtteordninger og tilskudd til boligselskaper. Det kan nemlig være penger å hente både hos fylkeskommuner, kommuner, nettselskaper osv. Det kan med andre ord være svært smart å gjøre en aldri så liten sjekk både lokalt og regionalt.

Les mer om Enovas støtteordninger her

title

Jeg ønsker å vite mer om Smartly

input field

CONTACT INPUT BOX

CHECKBOXES

Hva vil du vite mer om?

MESSAGE BOX

single button

11


3317
b-TrueFalse
Les mer fra Smartly
b-TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20180828103041347.png #FFFFFF
Les også