SWITCH SECTION

Du vil vel ikke betale for naboens energiforbruk?

Da er energiservice noe å tenke på

For Smartly AS

Ketil Granbakken

Smartly AS

6. september 2018
Foto: Smartly
Foto: Smartly
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20180906110840883.jpg https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20180906111121459.jpg
0
I mange leilighetsbygg dekkes oppvarming og varmtvann gjennom felleskostnader. Det vil si at du betaler en fast sum basert på kvadratmeterstørrelse på leiligheten eller en fastsatt sameiebrøk. Mange synes nok det er behagelig ettersom det gir mulighet til ubegrenset forbruk av varme og varmtvann.
Samtidig er det et par vesentlige ulemper med slike ordninger. For det første favoriserer det storforbrukerne, som i praksis ender opp med å betale mindre for oppvarming og varmtvann enn de som er mer nøkterne eller ikke har en stor familie. 
For det andre er det liten tvil om at slike ordninger i liten grad gir incitament til energisparing og reduksjon av energiforbruket. Får ikke de lange dusjene og den ekstra høye temperaturen i leiligheten noen konsekvens for lommeboken, er det rett og slett lite sannsynlig at du vil sette i verk tiltak for å bli mer energieffektiv. 
Det finnes heldigvis en løsning på disse utfordringene - den kalles energiservice. Med energiservice får sameiet eller borettslaget installert et komplett måleranlegg som inkluderer målere til hver seksjon, samt fordeling og fakturering av kostnader i henhold til faktisk forbruk i hver seksjon. Det vil altså si at hver enkelt seksjon i bygget får installert målere som holder oversikt over bolig- og næringsseksjonens forbruk av strøm til varmtvann og oppvarming - og mottar kun faktura for dette.   
På den måten slipper du å betale for naboens forbruk. Reiser du bort og ikke bruker en dråpe varmtvann og har stilt ned temperaturen i leiligheten, reflekteres dette også i lavere regning den aktuelle måneden. Har du kontroll over de månedlige energikostnadene er det stor sannsynlighet at du også vil redusere ditt energiforbruk, som gir lavere kostnader for deg og er bra for miljøet. 
Energiservice leveres av Smartly, som utvikler og leverer enkle og effektive løsninger for energistyring til boligselskap og bedrifter. Det fungerer slik at borettslaget eller sameiet leier hele anlegg i en periode på eksempelvis 10 år. Smartly håndterer alle sider ved anlegget fra montering og vedlikehold til drift og fakturering. En stor fordel med å leie er dessuten at sameiet/borettslaget ikke trenger å foreta en større investering i forkant, men kun forholder seg til en månedlig pris for leien. 
For styret slipper man noe administrasjon og brukerutfordringer. Alle spørsmål om leveransen håndteres av Smartly sitt kundesenter som er åpent 24/7 for alle seksjonseierne.
2579
TrueFalsec-8
Les også
TrueFalsec-8
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20180828103041347.png #FFFFFF
Les også