Elbilen gir energi til boligen

Nei, det er ikke science fiction

For Smartly AS

Ketil Granbakken

Smartly AS

19. november 2018
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20181119081724104.JPG?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20181119122731734.jpg?maxwidth=2000
0

Utbredelsen av elbiler har gitt opphav til ord som rekkeviddeangst, ladepølse og andre begreper som spiller på behovet for å ha nok strøm til å komme seg til nærmeste lader. Da er det kanskje litt overraskende når du hører at det finnes dem som undersøker hvordan vi kan bruke energien i elbilbatteriene til andre ting enn å drive elbiler. Men det er akkurat det EU-prosjektet Invade undersøker.

Et av målene i prosjektet er å pilotere teknologi som gjør at energien i elbilbatteriet kan brukes som en energikilde i en næringseiendom eller i boligen din. Det vil si teknologi som tillater energien å «flyte» to veier. Altså vil ikke energien bare gå fra strømnettet til bilen for å lade, men også fra bilen til boligen for å forsyne den med strøm. På fagspråket kalles dette for vehicle to home (V2H).

Invade-prosjektet vil også bruke bilbatterier til å flate ut effekttopper i næringsbygg. Dette kalles typisk Vehicle to Building (V2B) eller Vehicle to Grid (V2G). Selv om strømmen ikke nødvendigvis mates helt ut på grid (strømnettet), så vil den understøtte nettet i krevende perioder.

Batterier som lagringsmedium

Prosjektet skal dessuten pilotere bruk av elbilbatterier som  lagringsmedium for energi – slik at du kan bruke den lagrede energien på tidspunkter med for eksempel høy strømpris eller ved strømutfall. Dermed representerer det også et også et svar på utfordringen knyttet til etterbruken av elbilbatterier. For det er nemlig slik at batteriene har bra restlevetid selv om de ikke lenger egner seg til bruk i en bil.

Det er flere grunner til at tematikken i Invade er viktig:

  • Reduserer energiforbruket og er dermed med på å minske behovet for store investeringer i strømnettet i årene som kommer
  • Senker energikostnadene til den enkelte, særlig når effektprising innføres i løpet av få år
  • Gir mer fleksibilitet og større robusthet både for den enkelte og infrastrukturen som sådan.


Prosjektet har allerede levert konkrete resultater. I Stavanger har sameiet Solvang fått montert solceller på taket. Energien solcellene produserer lagres i tre kraftige elbilbatterier og vil blant annet bli brukt til å lade elbiler og bidra til å ta unna strømtopper. Solcelleanlegget er prosjektert og montert av Smartly, som leier det ut til sameiet til en fast månedspris.

Med anlegget følger en brukervennlig teknisk løsning der beboerne får montert en skjerm i inngangspartiet hvor de enkelt kan observere hvor mye strøm panelene produserer og hvordan energien forbrukes av beboerne.

Om Invade

Invade er et prosjekt i regi av Horizon 2020, som er EUs største forsknings- og innovasjonsprogram noensinne. Fra Norge deltar Lyse, som er ansvarlig for den norske piloten som skal demonstrere ny bruk av elbiler og batterier. Smartly, som er en del av Lyse-konsernet, leverer alle smarthuskomponenter som kreves for at piloten skal lykkes.

3139
b-TrueFalse
Les også
b-TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20180828103041347.png #FFFFFF
Les også