Energistyring er smart, det!

Lavere regninger uten mindre komfort er vel bra?

For Smartly AS

Ketil Granbakken

Smartly AS

13. desember 2018
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20181215044014152.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20181215044014152.jpg?maxwidth=2000
0

Uansett hvor mange enøk-tiltak som settes i verk, finnes det et enkelt faktum ingen klarer å komme bort fra: den billigste strømmen er den du ikke bruker. Samtidig er det helt åpenbart at vi må bruke en del strøm for at hverdagen skal fungere. Det er ganske enkelt ingen som klarer å bli nullforbrukere. Det gjelder både privatforbrukere, boligselskaper og næringsvirksomheter.

Det har lenge eksistert teknologi som har hjulpet oss med å redusere strømforbruket. Klassiske eksempler er termostater som gjør at varmeovner slås av og på i henhold til omgivelsestemperaturen, mulighet for å stille inn dag- og nattsenking på beredere for produksjon av varmtvann eller muligheten til å styre temperatur, ventilasjon og lys via telefonen uansett hvor vi befinner oss.

I en verden full av teknologi der de fleste ting kan kobles til internett, fremstår ovennevnte egentlig ganske gammelmodig hvis du tenker litt over det. Derfor står vi nå foran neste steg i utviklingen – der energiforbruket styres automatisk i henhold til døgnrytme, strømpris og hvordan energiforbruket fordeler seg.

Dette kaller vi for energistyring og er noe alle boligselskaper bør vurdere dersom man ønsker å få kontroll over strømutgiftene. Mulighetene som ligger i energistyring omfatter blant annet optimalisering av energibruken slik at:

  • Det ikke brukes mer energi enn nødvendig når strømprisene er høye
  • Man kan flytte strømforbruket fra enkelte «strømtyver» til perioder på døgnet når strømprisene er lave
  • Eventuell energi fra solceller brukes når produksjonen fra disse er stor
  • Det er mulig å hente solenergi lagret i kraftige batterier for å jevne ut effekttopper og bidra til lavere strømregning

Med energistyring åpner det seg imidlertid også andre muligheter. Blant annet vil systemet kunne sørge for at temperaturen på gulvvarmen senkes automatisk på dagtid, at varmtvannsberedere i bygget kobles ut noen timer midt på dagen eller at ladeanlegget for elbilene i bygget kan skreddersys den enkelte beboers behov.

I sum sørger energistyring for at boligselskapet reduserer fellesutgiftene til strøm uten at det går utover verken komfort, krever mer arbeid av vaktmester eller oppleves upraktisk. Kombineres det i tillegg med energiservice, som gjør at alle seksjoner i bygget får installert målere for forbruk av energi til oppvarming og varmtvann, er det enda mer å hente. Det gjør nemlig at beboerne både får oversikt over hvor mye de forbruker og faktisk må betale for det. All erfaring viser at dette oppmuntrer til redusert forbruk.

Vil boligselskapet ditt lære mer om energistyring og energiservice kan dere kontakte Smartly, som utvikler og leverer enkle og effektive løsninger for energistyring til boligselskap og bedrifter.

2851
b-TrueFalse
Mer fra Smartly
b-TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20180828103041347.png #FFFFFF
Les også