SWITCH SECTION

Fire ting å tenke på ved anskaffelse av ladeanlegg

Gjør valg som er smarte både på kort og lang sikt

Av Smartly AS

Ketil Granbakken

Smartly AS

26. april 2019
Av Smartly AS

Ketil Granbakken

Smartly AS

26. april 2019
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190426110808444.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190426110808444.jpg?maxwidth=2000
0

Mange boligselskap vurderer nå hvordan de skal gå frem for å dekke beboernes behov for lading av elbiler. Les videre for å få gode tips til ting dere bør tenke gjennom.

For det første er det viktig at boligselskapet sitter i førersetet når ladeløsningene skal anskaffes. Det er kun på den måten dere kan få på plass koordinerte og moderne ladeløsninger.

Felles ladeanlegg

På den tekniske siden innebærer det for eksempel at ladeanlegget i boligselskapet bør kobles til hovedtavlen i bygget i stedet for at hver enkelt boligseksjon kobler sin egen lader til sitt eget sikringsskap. Ved ha et felles ladeanlegg som kobles til hovedtavlen, samt montere en egen strømstyringsenhet, får dere nemlig fordelt effekten til de ulike laderne på en fornuftig måte. Enheten sørger også for at det totale forbruket ikke blir så høyt at hovedsikringen i bygget løser ut. 

Dessuten gir tilkobling til hovedtavlen en mer ryddig, oversiktlig og sikker installasjon.

Hold kontroll på effekten

I en tid der energimarkedet er i stor endring og det blir stadig mer kostbart å belaste strømnettet med høy effekt, er det helt avgjørende å investere i teknologi for energistyring. Dersom flere lader elbilene sine samtidig og ladeanlegget gir alle bilene mest mulig strøm, resulterer det nettopp i at effekten blir høy. Det koster fort mer enn det smaker, og det finnes allerede flere eksempler på boligselskaper som har fått svært høye strømregninger på grunn av dette.

Med et system for energistyring på plass, vil dere unngå denne typen situasjoner og ha kontroll på energikostnadene. Teknologien holder ganske enkelt kontroll på effekten og kan sette i verk tiltak dersom det er ting som tyder på at en effekttopp er i ferd med å inntreffe. Det er dessuten vanlig å sette en effektgrense som ikke uten videre kan overskrides.

Kjøpe eller leie?

Dere må også ta hensyn til hvorvidt dere skal kjøpe eller leie et ladeanlegg. Ved kjøp blir totalprisen i utgangspunktet noe lavere, men det krever gjerne en lånefinansiering i forkant. Dessuten er det boligselskapet som blir sittende med ansvaret for å bistå beboerne med spørsmål om lading, drift, vedlikehold og reparasjoner i etterkant.

Ved å leie betaler dere en fast månedlig sum og det er utleier som har ansvaret for alt fra prosjektering og montering til drift, vedlikehold og kundeservice.

Velg en solid aktør

Velger dere Smartly som samarbeidspartner på elbil-lading får dere muligheten til å leie et moderne anlegg som dekker alle boligseksjoners behov for lading. Smart teknologi som gjør at energikostnadene holdes i sjakk er selvsagt også mulig å få med. Smartly er faktisk de eneste som tilbyr fiks ferdig infrastruktur med 10 års garanti, installasjon og 24/7 kundeservice for elbileiere og boligselskaper. Det er derfor vi sier at våre løsninger gir Hvilepuls.

title

Jeg ønsker å vite mer om Smartly

input field

CONTACT INPUT BOX

Radio buttons

Hva vil du vite mer om?

single button

11


4978
b-TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20180828103041347.png #FFFFFF
Les også