Hele taket trenger ikke å dekkes av solceller

Overflødige paneler kan være direkte borkastet

Smartly AS
16. november 2018
Foto: BATE
Foto: Shutterstock
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20181116061733738.JPG?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20181120101234642.jpg?maxwidth=2000
0

Stadig flere ønsker å produsere sin egen energi. Det være seg boligeiere, boligselskaper og næringsaktører. Da snakker vi ikke om å etablere sitt eget vannkraftverk eller å sette opp vindmølle i hagen, men om å montere solcellepaneler på taket. Dette har lenge vært vanlig lenger sør på kontinentet, men ansett mer eksplorativt her nord.

Slik burde det ikke være, for Norge er faktisk godt egnet for solenergi. Norsk Solenergiforening opplyser at Norge har en solinnstråling på en horisontal flate på 700 –1 000 kWh/kvm per år. Til sammenlikning har et nytt bygg som følger TEK10 et energibehov på 95 - 225 kWh /oppvarmet bruksareal per år. Og det kalde klimaet vårt er faktisk bare en fordel ettersom solceller er mer effektive når de er kalde.

Solceller her nord er spesielt interessant for boligselskaper og næringsbygg, ettersom:

  • De gjerne holder til i bygg med store takarealer
  • Byggene ofte rager såpass høyt at andre bygninger ikke kaster mye skygge

Det betyr ikke uten videre at hele takflaten bør dekkes med solcellepaneler, selv om flere paneler gir større produksjon av energi. For det første er et større anlegg dyrere å anskaffe og vedlikeholde. For det andre må du ha noe å bruke den produserte energien på. Har du ikke det, er et den ekstra størrelsen faktisk ganske bortkastet. Foreløpig er det nemlig ikke noe særlig å tjene på å selge et eventuelt energioverskudd tilbake til nettet. Da er det langt bedre å optimalisere energiproduksjon og bruk til byggets behov – eventuelt kombinert med lagring av overskuddsenergi i batterier for senere bruk.

Nøkkelen til å få optimal verdi av solcelleanlegget ligger dermed i å gjøre en grundig analyse av byggets energibehov som en del av prosjekteringen og deretter dimensjonere anlegget i henhold til det. Det resulterer nemlig i et anlegg som dekker byggets faktiske behov, for eksempel for å dekke grunnlaster som går til oppvarming, belysning og ventilasjon i fellesområder eller energi som brukes til lading av elbil i garasjen.

Smartly, som utvikler og leverer enkle og effektive løsninger for energistyring til boligselskap og bedrifter, tilbyr solcelleanlegg basert på denne tilnærmingen. Lagring av energi i ett eller flere batterier er også mulig i deres anlegg. Hos Smartly leier man dessuten anlegget til en fast månedspris over en gitt periode. Det er flere fordeler med det:

  • Eliminerer behovet for store investeringer i forkant
  • Slipper risiko forbundet med for prosjektering, montering, drift og vedlikehold
  • Døgnåpen kundeservice 24 timer i døgnet, året rundt
  • Utvidede produktgarantier på hele anlegget
  • Mulighet for automatiske styringssystemer for optimal energibruk
2925
b-FalseFalse
Les også
b-FalseFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20180828103041347.png #FFFFFF
Les også