Hvor ofte lader vi elbilen hjemme?

Kanskje ikke så ofte som du tror

For Smartly AS

Ketil Granbakken

Smartly AS

11. oktober 2019
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
0

Du tenker kanskje at de fleste som har elbil lader den hver eneste dag og at det blir et ganske stort forbruk av det. Det viser seg faktisk å ikke være helt riktig.

Data som har blitt hentet inn fra Smartlys ladeanlegg for elbiler i 2019, viser nemlig at den gjennomsnittlige elbil-eieren ikke lader bilen sin mer enn 2,6 ganger i uken på hjemmebane.

Når vi ser på energiforbruket ladingen medfører, ligger det på noe i overkant av 20 kWt per uke. Det tilsvarer om lag 100 kilometer kjøring med en e-Golf. Sammenlikner vi det med andre typer energiforbruk i hjemmet, representerer 20 kWt forbruk hver uke omtrent den samme mengden energi som går til oppvaskmaskin og komfyr hos en familie på fire i løpet av et år.

Dette gjelder altså kun den ladingen som foregår hjemme. De fleste lader i tillegg elbilen andre steder, for eksempel på offentlige ladeplasser, på jobb eller på hurtigladere langs veien.

Solenergi kan spille en viktig rolle

Mange har for alvor oppdaget at solenergi kan være en vesentlig bidragsyter til energiregnskapet i både private husholdninger, næringsbygg og boligselskaper. Solen gir oss nemlig mye mer energi enn vi klarer å bruke – for Norges del dreier det seg faktisk om 1.500 ganger mer energi enn vi bruker hvert eneste år.

Oversatt til mer håndfaste størrelser har et flatt tak i Norge en solinnstråling tilsvarende 700 til 1.000 kWt/kvm per år. Det handler egentlig bare å om å fange energien og bruke den til noe fornuftig – for eksempel lading av elbiler og energiforbruk i fellesarealene i et boligselskap.

Smartly har spesialisert seg på å fange solenergi til bruk i nettopp boligselskaper og vi har spisskompetanse på dimensjonering, prosjektering og drift av nettopp denne typen solcelleanlegg. Velger dere Smartly får dere et solcelleanlegg som er dimensjonert og prosjektert i henhold til boligselskapets behov – verken mer eller mindre.

Forutsigbare kostnader og trygghet

Smartly tilbyr solcelleanlegg via en leiemodell. Det vil si at boligselskapet leier anlegget over en periode på 10 til 15 år og at Smartly har fullt ansvar for drift og vedlikehold av anlegget gjennom hele livsløpet, inkludert kundeservice 24 timer i døgnet hele året. Boligselskapet trenger ikke foreta seg noe annet enn å høste av fordelene.

Det gir en vesentlig trygghet for dere som kunde. Ved å leie trenger dessuten ikke boligselskapet å lånefinansiere kjøp av et helt solcelleanlegg.

Hos Smartly kan dere i tillegg kombinere solenergi med andre smarte løsninger. En mulighet er å installere kraftige batterier der solenergien kan lagres og brukes for å utjevne forbrukstopper eller som reserve ved strømutfall.

I tillegg er det mulig å bruke teknologi for energistyring, som sørger for at energibruken i bygget blir optimalisert og dermed mest mulig kostnadseffektiv. Er strømprisen høy vil systemet for eksempel kunne bruke den lagrede energien i batteriene i stedet for å kjøpe energi fra nettet. Energistyring gjør det også mulig å sette enn effektgrense som gjør at boligselskapet ikke risikerer å bruke så mye effekt at nettleien blir uforholdsmessig kostbar.

Våre ladeanlegg for elbiler spiller selvsagt på lag med solcelleanlegget, batteriene og energistyringen – alt for å gjøre ladingen mest mulig bærekraftig og kostnadseffektiv.

title

Jeg ønsker å vite mer om Smartly

input field

CONTACT INPUT BOX

Radio buttons

Hva vil du vite mer om?

single button

11


5453
b-TrueFalse
Les mer fra Smartly
c-8TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20180828103041347.png #FFFFFF
Les også