Hvordan fungerer solkraft i et boligselskap?

Mulighetsrommet er større enn du kanskje tror

Smartly AS
13. desember 2018
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20181215044113354.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20181215044113354.jpg?maxwidth=2000
0

I følge Norsk Solenergiforening har Norge en solinnstråling på en horisontal flate på 700 –1 000 kWh/kvm per år og et nytt bygg som følger TEK10 har et energibehov på 95 - 225 kWh /oppvarmet bruksareal per år. Det betyr at solceller faktisk kan spille en viktig rolle også i Norge. Dessuten er det slik at solceller er mer effektive når det er kaldt enn varmt, noe som også taler til fordel for solceller her nord.

Solceller bør være spesielt interessant for næringsbygg og boligselskaper. De har ofte store takareal med lite skygge ettersom de som regel er høyere enn omkringliggende bygg. Solkraft kan benyttes på flere måter i både næringsbygg og boligselskaper, eksempelvis for å:

  • Dekke grunnlaster som går til eksempelvis lys, ventilasjon og varme i fellesarealer
  • Lade elbiler

Solkraft i kombinasjon med et system for energistyring gir dessuten muligheter for optimalisering av energibruken og vil dermed bidra til kostnadsreduksjon. La oss ta lading av elbiler som et eksempel.

Med energistyring er det mulig å styre ladeanlegget slik at det lader bilene maksimalt når solcellene genererer mest strøm eller det er ledig kapasitet i nettet. Tilsvarende lader det mindre når strømprisen er høy eller det høy belastning på andre enheter i nettet. Konfigurering til den enkelte seksjons hverdag er også mulig, slik at du for eksempel er sikker på at din bil får ladet tilstrekkelig fra du kommer hjem fra jobb til du skal på fotballtrening hver onsdag.

Men det stopper ikke der. Med dagens batteriteknologi er det nemlig mulig å installere kraftige batterier der solenergien kan lagres. Så sørger teknologien for at batteriene brukes på tidspunkter av døgnet når strømprisene er høye eller som en reserve for å ta unna forbrukstopper. Rent beredskapsmessig er det heller ikke dumt at batteriene kan brukes som reserve dersom det skulle oppstå strømbrudd.

Velger dere Smartly som samarbeidspartner på solkraft, ligger alle disse mulighetene åpne. Ved å velge Smartly slipper dere dessuten store investeringer i forkant ettersom solcelleanlegget tilbys gjennom en leiemodell med fast månedspris

Smartly tar totalansvar for anlegget fra prosjektering og dimensjonering til drift og vedlikehold. Det er risikoreduserende for kunden og gir trygghet i hele leieperioden. Døgnåpen kundeservice 365 dager i året for alle beboere er også inkludert i modellen, slik at alle får hjelp dersom det skulle oppstå problemer på en eller annen måte.

2726
b-TrueFalse
Mer fra Smartly
b-TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20180828103041347.png #FFFFFF
Les også