Hvorfor skal fellesskapet betale for elbil-laderne?

Det er jo ikke alle som har en elbil!

For Smartly AS

Ketil Granbakken

Smartly AS

11. oktober 2019
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
0

Etter hvert som antallet elbiler øker oppstår det også et behov for infrastruktur som gjør at alle får ladet bilene sine. Det gjelder både ladestasjoner langs veiene og i byene, men ikke minst ladeanlegg i tilknytning til den enkeltes bolig. For eneboliger og småhus er det som regel en grei sak – der har eieren full råderett.

For de som bor i et boligselskap, altså sameier og borettslag, er det ikke alltid like lett. Utfordringene kan både knytte seg til praktiske forhold og at styret eller flertallet av beboerne ikke ønsker å legge til rette for det elbilladere.

Da er det sannsynligvis noen som setter kaffen i vrangstrupen når vi spår at det vil bli helt naturlig at alle beboere som ønsker skal få lov til å etablere ladestasjon. Og ikke nok med det - at det mest fornuftige er at boligselskapet investerer i et felles ladeanlegg.

Det vil faktisk bli like naturlig som at felleskapet bekoster fellesanlegg for fiber og TV-infrastruktur.

Hvordan kan vi mene det?

For det første fordi forholdet mellom fossildrevne og elektriske biler er i ferd med å endre seg drastisk. Dernest ser vi en økning i antall leiligheter som bygges. Det blir altså mange flere elbiler og flere som bosetter seg i boligselskaper = større behov for lading.

Dessuten er det flere fordeler med å velge en fellesløsning, og stikkordet er i all hovedsak at det sikrer kontroll og koordinering. Rent teknisk vil et felles ladeanlegg kobles til bygges hovedtavle og sikrer at dere har kontroll over byggets totale energiforbruk. I tillegg monteres en strømstyringsenhet som sørger for rettferdig fordeling av effekt til de ulike laderne.

Det reduserer også risikoen for ubehagelige overraskelser, for eksempel som en følge av at totalforbruket blir høyere enn tilgjengelig effekt inn til bygget og at hovedsikringen ryker. Med høyere totalforbruk enn tilgjengelig effekt må hovedinntaket dessuten oppdraderes – og i verste fall risikerer boligselskapet å måtte betale anleggsbidrag for oppgradering av nærmeste trafostasjon, Det blir det fort mye penger av.

I stedet kan dere heller vurdere å investere i solceller på taket for å produsere grønn energi, gjerne i kombinasjon med kraftige batterier der energien kan lagres for å håndtere forbrukstopper. Uansett hva som skjer, har dere langt mer kontroll med et felles ladeanlegg kontra å la beboerne ordne det på egenhånd.

PS! Et felles anlegg kan kompletteres med teknologi for energistyring slik at dere holder kontroll på effekten. Et slikt system hindrer at effekten i anlegget kan bli så høy at nettselskapets effekttariffer slår inn og du må betale for mye for lading av elbilen.

Smartly har løsningene

Velger boligselskapet ladeanlegg fra Smartly får dere mange fordeler:

  • Elbilladere ferdig montert, testet og satt i drift
  • Ingen investering, en leiemodell gir full garanti på anlegget
  • Hver beboer får rentefri nedbetaling på sin lader
  • Optimal energistyring av ladeanlegget
  • Tilgangskontroll til ladere
  • Betaling og oppgjør for det hver enkelt lader for
  • Overvåking og drift av ladeanlegget
  • Månedlig rapportering på bruken av laderne
  • 24 timers kundeservice og brukerstøtte hele døgnet

Våre ladeanlegg for elbiler kan også kombineres med solcelleanlegg, energilagring i batterier og energistyring – alt for å gjøre ladingen mest mulig bærekraftig og kostnadseffektiv.

title

Jeg ønsker å vite mer om Smartly

input field

CONTACT INPUT BOX

Radio buttons

Hva vil du vite mer om?

single button

11


3942
b-TrueFalse
Ler mer fra Smartly
c-8TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20180828103041347.png #FFFFFF
Les også