SWITCH SECTION

Innovativ teknologi skal gi det Goa livet

Solceller og smarte løsninger peker vei mot fremtiden

Av Smartly AS

Ketil Granbakken

Smartly AS

14. mai 2019
Av Smartly AS

Ketil Granbakken

Smartly AS

14. mai 2019
Foto: Smartly
Foto: Smartly
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190514081156341.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190514081156341.jpg?maxwidth=2000
0

På Randaberg utenfor Stavanger har Bate boligbyggelag gjort seg ferdig med prosjektet Goaleitet - to boligblokker med totalt 40 leiligheter. Her skal beboerne kunne leve det Goa livet – ikke så rart ettersom de har flott utsikt til havet, 400 meter til stranden og kommer seg til Stavanger på ti minutter.

Det er imidlertid ikke det eneste som skal gjøre livet godt å leve i Goaleitet. Bate bestemte seg nemlig for at de ville prøve ut innovativ teknologi i prosjektet, og innledet derfor tidlig en dialog med Smartly knyttet til smarte og innovative energiløsninger.

- For oss i Bate er Goaleitet et prosjekt der vi ønsker å vinne erfaring med bruk av nye energiløsninger og teknologi. Derfor var det fornuftig å involvere Lyse og Smartly i prosjektet, sier Kjetil Alvestad i Bate.

Han har vært tett på prosjektet fra utbyggers side fra oppstart og hatt mye dialog med Smartly knyttet til de teknologiske løsningene som har blitt valgt.

Solkraft til flere formål

- På Goaleitet har vi valgt å montere solceller på taket og vi har installert et batteri i kjelleren der vi kan lagre overskuddsenergi. Per nå har vi kun ett batteri, men vi kan utvide med så mange vi ønsker dersom behovet skulle oppstå. Dessuten har vi lagt opp infrastruktur som gjør det enkelt for beboerne å sette opp sin egen ladestasjon for elbil, sier Alvestad.

I takt med tiden og med tanke på at Stavangerregionen er godt egnet for sykling året rundt, har Bate dessuten valgt å montere ladestasjon for beboernes el-sykler.

Solcelleanlegget dekker omtrent halvparten av takarealet på de to blokkene og produserer energi som brukes til flere formål:

  • belysning i fellesarealer
  • heiser
  • varmepumper/sirkulasjonspumper
  • restvarme til akkumulatortanker og øvrige tekniske installasjoner
  • lading av el-bil og el-sykler

Bate valgte også smarthusteknologi fra Smartly. Dermed kan beboerne styre varme og lys både fra telefonene sine, via en skjerm ved utgangsdøren eller fra et bryterpanel i de ulike rommene.

- Erfaringene så langt viser at alle måter å styre lys og varme fungerer bra. Og i tilfeller der det har vært utfordringer har Smartlys kundeservice tatt hånd om sakene på en god måte, kan Kjetil fortelle oss.

Gir beboerne innsikt

I samarbeid med Smartly har Bate dessuten valgt å sette opp informasjonsskjermer i fellesarealene i de to blokkene. På skjermene får beboerne informasjon om ulike aspekter knyttet til byggenes energibruk.

Det inkluderer sanntidsinformasjon sammenstilt og levert av Smartly om hvor mye solenergi som produseres og historiske data fra siste døgn, uke og måned. Dessuten gir skjermene informasjon om forholdet mellom solenergi og kjøpt energi fra nettet, samt faktisk energibruk i byggene. 

- Skjermene er et viktig ledd i å bevisstgjøre beboerne ettersom det gir en enkel og lettfattelig oversikt over energibruken og solenergiens bidrag. Det blir fort et samtaleemne mellom beboerne, konstaterer Alvestad, som også legger til at Bate sentralt følger med på disse tallene via en skjerm på hovedkontoret.

title

Jeg ønsker å vite mer om Smartly

input field

CONTACT INPUT BOX

Radio buttons

Hva vil du vite mer om?

single button

11


Fremtiden er spennende

De første beboerne i Goaleitet flyttet inn mot slutten av første kvartal 2019. Derfor har verken Bate eller beboerne vunnet de store erfaringene med de nye løsningene riktig enda.

- Fra vår side kommer vi til å gjøre underveisevalueringer av de teknologiske løsningene hvert halvår de tre kommende årene. Når vi kommer til veis ende gjør vi en sluttevaluering sammen med beboerne – og lar dem felle den endelige dommen over hvor vellykket dette prosjektet har vært. For vår del er vi spesielt spente på hvilken rolle solenergien vil spille over tid, forteller Alvestad.

Han legger også til at samarbeidet med Smartly har fungert godt hele veien, og at de gjennom konstruktive forhandlinger har kommet frem til gode løsninger som er bra for alle parter.

4477
b-TrueFalse
Mer fra Smartly
b-TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20180828103041347.png #FFFFFF
Les også