Lad bilen når strømmen er billig

Det blir nemlig dyrt å fortsette som før

Av Smartly AS

Ketil Granbakken

Smartly AS

8. mars 2019
Foto: Pixabay
Foto: Pixabay
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190308051943029.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190308051943029.jpg?maxwidth=2000
0

Norske forbrukere har i flere tiår vært vant til at strømprisene er svært lave sammenliknet med mange andre land. Derfor har vi brukt strøm akkurat som vi vil – det har jo uansett ikke påvirket økonomien vår i særlig grad.

Disse tidene er etter alle solemerker over. Både aktørene i energibransjen og myndighetene er enige om at strøm skal prises annerledes i fremtiden. Kort fortalt vil det si at det kommer til å bli dyrere å bruke strøm på enkelte tidspunkter av døgnet – nemlig tidspunkter der forbruket samlet sett er svært høyt. Typisk på ettermiddagen når alle kommer hjem fra jobb for å lage middag, sette elbilen til lading, vaske klær osv. 

Mange kaller dette en «rushtidsavgift» og sammenligner det med betaling i bomringen. 

For ikke å sitte igjen med store strømregninger trenger derfor alle å endre sine egne vaner og fordele strømforbruket mer jevnt over døgnet. Det er derfor viktig at boligselskapet har løsninger som gjør det mulig å flytte energiforbruket til perioder hvor strømmen er rimelig dersom det er ønskelig.

Et av tiltakene landets boligselskaper kan gjøre er å anskaffe et smart ladeanlegg for lading av beboernes elbiler. Med et smart ladeanlegg sikrer dere nemlig at elbilene lades når strømprisen er lavest. Det krever ingenting av verken boligselskapet eller beboerne - anlegget er helautomatisert og gjør nytte av teknologi og kunstig intelligens.

Det vil altså si at beboerne kan gjøre akkurat slik de er vant til, nemlig plugge inn laderen når de kommer hjem fra jobb på ettermiddagen. Så håndterer anlegget selv når bilen skal starte å lade. Må du lade med en gang du kommer hjem, er det selvsagt mulig å overstyre anleggets logikk fordi beboeren selv betaler for sin lading.

Smartly, som er en del av Lyse-konsernet, tilbyr smarte ladeanlegg til boligselskaper. Hos Smartly er det mulig å enten kjøpe et ladeanlegg eller leie det. Leiemodellen gir boligselskapet helt nye muligheter. Ved å leie anlegget er det Smartly som har ansvaret for både prosjektering, montering, garanti, internkontroll og drift/vedlikehold gjennom hele avtaleperioden. 

Boligselskapet nyter bare fordelene. Leiemodellen krever heller ikke finansiering i forkant på samme måte som et kjøp gjør da det ikke er noen innskudd.

Det eneste beboerne trenger å gjøre er å skaffe sin egen lader. Den kan enten kjøpes på helt vanlig måte samtidig som ladeanlegget monteres, eller den kan kjøpes via Smartly med rentefri avbetaling over strømregningen. Smartly drifter og har ansvaret for både ladeanlegget for boligselskapet og laderen til brukerene.

2883
b-TrueFalse
Les også
b-TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20180828103041347.png #FFFFFF
Les også