Lad bilen på lyktestolpen

Hils på en del av fremtidens ladeinfrastruktur

For Smartly AS

Ketil Granbakken

Smartly AS

4. september 2019
Foto: Lyse AS
Foto: Lyse AS
SWITCH SECTION
0


Du blir ikke lenger veldig overrasket hvis du finner ladestasjoner for mobiltelefoner og annen småelektronikk i offentlige byrom, men enn så lenge har de fleste til gode å finne tilsvarende løsninger for lading av elbilen.

Det er det i ferd med å bli forandring på. I Stavanger har nemlig Lyse og Stavanger kommune gått sammen om et pilotprosjekt for såkalt stolpelading i boligsoner. Stolpeladingen innebærer ganske enkelt at det er satt opp ladebokser ved lyktestolper i enkelte områder. Dermed blir det enkelt å lade for dem som ikke har biloppstillingsplass hjemme eller andre som befinner seg i området.

Det er både veldig praktisk og mye mer sikkert enn andre løsninger vi dessverre har sett litt for mange av. For eksempel å dra en lang skjøtekabel fra stuen, over et fortau og bort til bilen.

Per i dag fungerer stolpeladingen som sagt ved at det er satt opp egne ladebokser i selve lyktestolpen med egen strømtilførsel. På litt lenger sikt er målsetningen at strømmen skal også skal tas fra selve lyktestolpen. Dermed blir ladingen en integrert del av lyktestolpen og baner vei for en langt mer effektiv utbygging av ladenettverket landet rundt. Det er faktisk veldig lurt. Særlig i en tid der rekkeviddeangsten er i ferd med å bli erstattet av ladeangst – det vil si angsten for å komme til ladepunkter der køen er så lang at du må vente lenge for å lade.

Elbil-lading i boligselskaper

Det skjer også spennende ting når det gjelder elbil-lading i boligselskaper. Blant annet legger et nytt lovforslag opp til at andelseiere i borettslag eller eierseksjonssameier skal få en lovbestemt rett til å sette opp ladepunkter. Regjeringen har i denne forbindelse understreket at det mest naturlige er at boligselskaper investerer i en felles infrastruktur som bekostes av fellesskapet, men at kostnaden for selve ladingen bør betales av den enkelte.

Vi er med andre ord i ferd med å komme dithen at felles ladeinfrastruktur blir like naturlig som felles opplegg for fiber og TV. I bunn og grunn er det ingen grunn til å vente med å anskaffe et felles ladeanlegg.

Velger boligselskapet et ladeanlegg fra Smartly, får dere nettopp et slik anlegg som er nødvendig for å møte morgendagens behov. Hos Smartly kan dere leie ladeanlegget til en fast månedlig sum og det er utleier som har ansvaret for alt fra prosjektering og montering til drift, vedlikehold og kundeservice 24/7 hele året.

Smartly sørger også for enkle løsninger som sikrer at den som lader, faktisk betaler for sitt eget forbruk. Systemet inkluderer også tilgangskontroll til laderne og en egen ordning for gjestelading.

Med ladeanlegg fra Smartly får dere:

  • Elbilladere ferdig montert, testet og satt i drift
  • Ingen investering, en leiemodell gir full garanti på anlegget
  • Hver beboer får rentefri nedbetaling på sin lader
  • Optimal energistyring av ladeanlegget
  • Tilgangskontroll til ladere
  • Betaling og oppgjør for det hver enkelt lader for
  • Overvåking og drift av ladeanlegget
  • Månedlig rapportering på bruken av laderne
  • 24 timers kundeservice og brukerstøtte hele døgnet

title

Jeg ønsker å vite mer om Smartly

input field

CONTACT INPUT BOX

Radio buttons

Hva vil du vite mer om?

single button

11


3804
b-TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20180828103041347.png #FFFFFF
Les også