Foto: Pixabay
SWITCH SECTION

Ladeanlegg i boligselskapet?

Tenk på dette

For Smartly AS

Ketil Granbakken

elektrifisering

Smartly AS

10. februar 2021
For Smartly AS

Ketil Granbakken

elektrifisering

Smartly AS

10. februar 2021
Foto: Pixabay
Foto: Pixabay
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20210210112640184.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20210210112639949.jpg?maxwidth=2000
electric-mobility-4158595 (1).jpg electric-mobility-4158595 (1).jpg
0

Med stadig flere elbiler på norske veier, er det et økende behov for ladeplasser i borettslag og sameier. Regjeringens forslag om at beboere skal få en lovfestet rett til å sette opp ladepunkter, vil også bidra sterk til at flere og flere som bor i boligselskaper vil komme til å skaffe seg elbil-lader.

Felles ladeanlegg sikrer koordinering og oversikt

Dersom boligselskapet lurer på hvordan man skal angripe problemstillingen knyttet til lading av beboernes biler, anbefaler vi at dere tar kontroll fra sentralt hold så tidlig som mulig. Selv om det kan fungere helt fint å la beboerne sørge for sine egne ladepunkter, er det eneste riktige å gå for en felles løsning som omfatter alle. På den måten kan dere sørge for en fleksibel, koordinert og helhetlig løsning.

Et felles ladeanlegg henter strømmen fra hovedtavlen i bygget i stedet for at hver enkelt beboer kobler den til sitt eget sikringsskap. Dermed får dere full kontroll over forbruk og effekt – noe som ikke lar seg gjøre på samme måte dersom hver enkelt beboer kobler seg til sitt eget sikringsskap. I et felles anlegg er det dessuten vanlig å montere en egen strømstyringsenhet som sørger for å fordele effekten til de ulike laderne på en fornuftig måte. Å koble ladeanlegget til hovedtavlen er standard i dag. Dette gir også en mer oversiktlig, ryddig og sikker installasjon.

Hold kontroll på effekten

Et felles ladeanlegg gir også de beste forutsetningene for å unngå ubehagelige overraskelser. I fremtiden vil det trolig bli mer kostbart å belaste strømnettet med mye effekt på enkelte tidspunkter av døgnet. Høy effekt inntrer typisk dersom mange biler lades samtidig og ladeanlegget gir maksimalt med strøm til alle sammen. Med et moderne og smart ladeanlegg som følger med på effekten og sørger for å iverksette tiltak når den er på vei opp til et for høyt nivå, unngås kostbare overraskelser.

I en tid der energimarkedet er i stor endring og det blir stadig mer kostbart å belaste strømnettet med høy effekt, er det helt avgjørende å investere i teknologi for energistyring. Dersom flere lader elbilene sine samtidig og ladeanlegget gir alle bilene mest mulig strøm, resulterer det nettopp i at effekten blir høy. Det koster fort mer enn det smaker, og det finnes allerede flere eksempler på boligselskaper som har fått svært høye strømregninger på grunn av dette. Det er dessuten vanlig å sette en effektgrense som ikke uten videre kan overskrides for å ha kontroll på egne kostnader.

Leiemodell er gunstig

Et ladeanlegg kan enten kjøpes eller leies. Ved kjøp blir totalprisen i utgangspunktet noe lavere, men det krever gjerne en lånefinansiering i forkant. Dessuten er det boligselskapet som blir sittende med risiko og ansvaret for å bistå beboerne med spørsmål om lading, drift, vedlikehold, betaling og reparasjoner i etterkant. Velger dere derimot å leie, betaler dere en fast månedlig sum og det er utleier som har ansvaret for alt fra prosjektering og montering til drift, vedlikehold og kundeservice. Dermed blir dere lettet for en god del utfordringer dere kan støte på dersom dere eier anlegget selv.

Velg et moderne ladeanlegg allerede i dag

Velger dere ladeløsninger fra Smartly får dere nettopp den typen ladeinfrastruktur som er nødvendig for å håndtere elbil-ladningen i boligselskapet. Hos Smartly kan dere leie ladeanlegget til en fast månedlig sum og det er utleier som har ansvaret for alt fra prosjektering og montering til drift, garanti, vedlikehold og kundeservice 24/7 hele året. Har du TV og Internett fra en av våre partnere er leien kostnadsfri.

Smartly sørger også for at den som lader, faktisk betaler for sitt eget forbruk. Ingen vil vel betale for naboens lading? Systemet inkluderer også tilgangskontroll til laderne og en egen ordning for gjestelading hvor gjestene kan betale med Vipps.

Med ladeanlegg fra Smartly får dere ganske enkelt:

  • Elbilladere ferdig montert, testet og satt i drift
  • Ingen investering, en leiemodell gir full garanti på anlegget
  • Hver beboer får rentefri nedbetaling på sin lader
  • Optimal energistyring av ladeanlegget
  • Tilgangskontroll til ladere
  • Betaling og oppgjør for det hver enkelt lader for
  • Overvåking og drift av ladeanlegget
  • Månedlig rapportering på bruken av laderne
  • 24 timers kundeservice og brukerstøtte hele døgnet (Teknisk brukerstøtte 08:00-16:00)
  • Vipps-betaling for gjester

title

Jeg ønsker å vite mer om Smartly

input field

CONTACT INPUT BOX

CHECKBOXES

Hva vil du vite mer om?

MESSAGE BOX

single button

11


5134
b-0TrueFalse
left -1 b-0TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20180828103041347.png #FFFFFF
Les også