SWITCH SECTION

Ladeløsninger i boligselskaper

Det kan være vanskelig å velge, men det nytter ikke å sitte på gjerdet

Av Smartly AS

Ketil Granbakken

Smartly AS

8. mars 2019
Foto: Pixabay
Foto: Pixabay
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190308054948554.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190308054948554.jpg?maxwidth=2000
0

Mange boligselskaper vurderer når de skal gå til anskaffelse av et ladeanlegg for elbiler. Det kan være vanskelig nok i seg selv, og det blir på ingen måte enklere når teknologidimensjonen trekkes inn i prosessen, blant annet fordi en lader også må kobles til internett. Det er flere løsninger å velge mellom og det kan være vanskelig å få oversikt over hva som er det beste valget økonomisk og teknisk, både på kort og lang sikt.

Behovet for ladeanlegg kommer til å forsterkes i fremtiden og det er særlig to drivkrefter som bidrar til dette:

 • Det selges flere elbiler enn biler som går på fossilt drivstoff
 • Stadig flere bor i leilighet

Derfor vil boligselskapet alltid komme til å ha behov for en ladeinfrastruktur – og det nytter ikke å sitte på gjerdet. De som gjør det går egentlig bare glipp av muligheter og risikerer å bli sittende en stund ettersom det alltid vil være nye og bedre løsninger på vei rundt neste sving.

For å minimere risikoen for å ta et feil valg, kan det være veldig smart av boligselskapet å leie ladeinfrastrukturen. Smartly, som er en del av Lyse-konsernet, tilbyr ladeinfrastruktur til elbiler gjennom en leiemodell.  Det er flere fordeler med det.

For det første trenger ikke boligselskapet å foreta en investering i forkant, men betaler en månedlig leie gjennom hele avtaleperioden. For det andre er Smartly ansvarlig for garanti, internkontroll, drift og support på anlegget gjennom hele dets levetid, inklusive nødvendige oppgraderinger for å holde tritt med teknologiutviklingen. Boligselskapet trenger egentlig ikke å forholde seg til noe som helst, men kan være trygg på at ladeanlegget håndteres på best mulig måte av en profesjonell partner.

Et ladeanlegg fra Smartly gir dessuten mulighet for optimal energistyring. Det vil si at anlegget selv styrer hvor mye energi som skal gå til lading av elbilene. Det betyr for eksempel at det går mindre energi til lading på tidspunkter av døgnet hvor strømprisen er høy. Smart, ikke sant?

Velger boligselskapet Smartly får dere også et anlegg som sørger for at den som lader, faktisk betaler for sitt eget forbruk. Ingen vil vel betale for naboens lading? Systemet inkluderer også tilgangskontroll til laderne og en egen ordning for gjestelading.

Med ladeanlegg fra Smartly får dere ganske enkelt:

 • Elbilladere ferdig montert, testet og satt i drift
 • Ingen investering, en leiemodell gir full garanti på anlegget
 • Hver beboer får rentefri nedbetaling på sin lader
 • Optimal energistyring av ladeanlegget
 • Tilgangskontroll til ladere
 • Betaling og oppgjør for det hver enkelt lader for
 • Overvåking og drift av ladeanlegget
 • Månedlig rapportering på bruken av laderne
 • 24 timers kundeservice og brukerstøtte hele døgnet
3014
b-TrueFalse
Les mer
b-TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20180828103041347.png #FFFFFF
Les også