Nå blir det alvor!

El-billading i boligselskaper skal reguleres ved lov

Av Smartly AS

Ketil Granbakken

Smartly AS

8. mai 2019
Av Smartly AS

Ketil Granbakken

Smartly AS

8. mai 2019
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190509112652336.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190509112652336.jpg?maxwidth=2000
0

Mang et boligselskap har vurdert å gå til anskaffelse av et felles ladeanlegg for elbiler – eller kommer til å vurdere det i tiden som kommer. Nå kommer regjeringen med et nytt lovforslag som kan resultere med at infrastruktur for lading av elbiler i boligselskaper blir like vanlig som å installere infrastruktur for strøm, internett og TV.

Lovforslaget, som er på høring frem til 1. september 2019, legger nemlig opp til at andelseiere i borettslag eller eierseksjonssameier skal få en lovbestemt rett til å sette opp ladepunkter. Retten skal ifølge kommunal- og moderniseringsministeren også gjelde der det ikke er flertall i generalforsamlingen for å etablere lading for beboerne.

Dermed kan tiden der beboere nektes å lade i borettslaget eller sameiet, være over. De eneste grunnene til at etablering av ladepunkter kan nektes, er dersom kostnadene overstiger en halv G per andelseier (ca. kr. 48 000 per i dag) eller det finnes en saklig grunn til å nekte. Bevisbyrden for at det skal være saklig grunn til å nekte, vil ifølge lovforslaget ligge på styret i boligselskapet.

Lading i stikkontakt er ikke greit

At forslaget bruker begrepet «ladepunkt» er viktig. Det betyr nemlig ikke at andelseierne kan kreve å få lade i en vanlig stikkontakt. Det må forskriftsmessig monteres dedikerte ladepunkter. Med den stadig økende andelen elbiler på norske veier vil det imidlertid ikke være fornuftig at hver enkelt andelseier monterer ladepunktene hver for seg.

Den beste løsningen er at borettslaget eller sameiet investerer i en felles infrastruktur og at denne investeringen bekostes av fellesskapet. Selve ladepunktene og strømutgiftene for lading av egen elbil bør betales av den enkelte andelseier. Dette skriver også regjeringen i forslaget til endring av de aktuelle lovene.

Velg et moderne ladeanlegg allerede i dag

Velger dere ladeløsninger fra Smartly får dere allerede i dag nettopp den typen ladeinfrastruktur som er nødvendig for å håndtere elbil-ladningen i boligselskapet. Hos Smartly kan dere leie ladeanlegget til en fast månedlig sum og det er utleier som har ansvaret for alt fra prosjektering og montering til drift, vedlikehold og kundeservice 24/7 hele året.

Smartly sørger også for at den som lader, faktisk betaler for sitt eget forbruk. Ingen vil vel betale for naboens lading? Systemet inkluderer også tilgangskontroll til laderne og en egen ordning for gjestelading.

Med ladeanlegg fra Smartly får dere ganske enkelt:

  • Elbilladere ferdig montert, testet og satt i drift
  • Ingen investering, en leiemodell gir full garanti på anlegget
  • Hver beboer får rentefri nedbetaling på sin lader
  • Optimal energistyring av ladeanlegget
  • Tilgangskontroll til ladere
  • Betaling og oppgjør for det hver enkelt lader for
  • Overvåking og drift av ladeanlegget
  • Månedlig rapportering på bruken av laderne
  • 24 timers kundeservice og brukerstøtte hele døgnet

title

Jeg ønsker å vite mer om Smartly

input field

CONTACT INPUT BOX

Radio buttons

Hva vil du vite mer om?

single button

11


5284
b-TrueFalse
Les mer fra Smartly
b-TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20180828103041347.png #FFFFFF
Les også