Når kirken kan ha solceller

Da kan boligselskapet også ha det!

For Smartly AS

Ketil Granbakken

Smartly AS

23. april 2020
For Smartly AS

Ketil Granbakken

Smartly AS

23. april 2020
Foto: Wikimedia Commons
Foto: Wikimedia Commons
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200423070544871.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200423070544871.jpg?maxwidth=2000
0

Solenergi blir stadig mer populært og seiler opp som et godt bidrag til omstillingen som kreves for å få til det grønne skiftet.

På Strand kirke i Rogaland har de gjort noe de færreste ville ha tenkt på – for der har de nemlig installert solceller på hele taket. Her snakker vi ikke en helt ordinær kirke, men om en verneverdig kirke fra 1874 som helt frem til installasjonen har hatt skiferheller på taket. Sjansen til å tenke i retning av solceller bød seg da deler av taket var ødelagt og det måtte gjøres restaureringsarbeid. For ordens skyld nevnes at prosjektet er godkjent av både Riksantikvaren og biskopen. Og de gamle skiferhellene er tatt vare på til eventuell senere bruk.

Noe av nøkkelen til at kirken har kunnet gjennomføre prosjektet, ligger i at det ikke er brukt ordinære solcellepaneler. På Strand kirke har de nemlig brukt solcellepaneler som ligner på skiferheller. Dermed fremstår taket til forveksling likt det gamle, i alle fall på litt avstand. Den mest iøynefallende forskjeller er at det nye taket fremstår glasert ettersom solcellepanelene er helt blanke.

I tillegg kommer selvsagt det du ikke ser – at taket produserer mellom 20 000 – 25 000 kilowattimer grønn og fornybar solenergi.

Nå kommer solen - mye lettere i et boligselskap

Når en verneverdig kirke kan montere solceller, finnes det vel egentlig ingen grenser for hvem som kan gjøre det, og vi slår et slag for at boligselskaper landet rundt bør gjøre det samme. På toppen av mange sameier og borettslag ligger både tak og deler av fasaden ubrukt og med solforhold som gjør dem svært godt egnet for å produsere solenergi. Og dere trenger på ingen måte å investere i en spesiell utforming – med denne typen soelenergiløsninger egner helt vanlige paneler seg mer enn godt nok.

Er dere litt smarte, tar dere kontakt med Smartly for å skaffe dere et solcelleanlegg. Dere trenger ikke en gang å kjøpe det – for hos Smartly leier man panelene. Det betyr at boligselskapet ikke må lånefinansiere investeringen, men betaler en fast månedlig sum. Det reduserer risikoen deres betydelig.

Det betyr nemlig at Smartly håndterer alle forhold ved anlegget, fra prosjektering til montering, drift, og vedlikehold. I tillegg kan Smartly tilby:

  • Utvidet produktgaranti på delene i anlegget – altså lenger og bedre garanti enn det er mulig å få ved å kjøpe selv
  • Mulighet for styringssystemer som gjør at solenergien brukes når det er mest behov for den – blant annet for å redusere energitoppene og dermed strømregningen
  • Døgnåpen support og drift hele året for å sikre at energien blir brukt optimalt i bygget

I bunn og grunn er det så enkelt at dere kun høster av fordelene.

PS! Smartly tilbyr også solcelleanlegg på samme måte til bedrifter og næringsforvaltere.

title

Jeg ønsker å vite mer om Smartly

input field

CONTACT INPUT BOX

Radio buttons

Hva vil du vite mer om?

single button

11

formcontent-ul


2966
b-TrueFalse
Add title
b-TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20180828103041347.png #FFFFFF
Les også