Slik blir kostnadsfordelingen rettferdig

Ingen vil vel betale for naboens energiforbruk?

Av Smartly AS

Ketil Granbakken

Smartly AS

15. mai 2019
Av Smartly AS

Ketil Granbakken

Smartly AS

15. mai 2019
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190520115118972.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190520115118972.jpg?maxwidth=2000
0

Tenk deg at du er ute på restaurant med vennegjengen. Noen spiser en forrett og tar et glass vann mens andre spiser en middagsrett og et par glass vin. Når regningen kommer blir det bestemt at alle skal dele likt på den. Da må den som spiser og drikker lite faktisk betale for den som spiser og drikker mye. Du ville ikke ha akseptert det, eller hva?

Men, det er akkurat denne urettferdige måten å dele utgiftene på som  blir akseptert i stor utstrekning hver eneste dag. Vi snakker nemlig om fordeling av kostnader til oppvarming og varmtvann i borettslag og sameier. Da er det ofte slik at energikostnadene til varmtvannsberederen i kjelleren blir fordelt på alle beboerne basert på en standardisert brøk, enten med utgangspunkt i størrelse på leilighetene eller rett og slett delt likt på alle.

Det høres kanskje tilforlatelig ut, men det er det ikke. Det kan faktisk dreie seg om ganske mye penger. Bare se på diagrammet under som viser faktisk forbruk per leilighet i boligselskap med 120 leiligheter.


Her ser vi tydelig at forbruket varierer stort mellom leilighetene, alt fra under en hundrelapp til nærmere tusen kroner i måneden. Da fremstår det unaturlig at hver enkelt beboer ikke skulle betale for sitt eget forbruk, slik situasjonen tradisjonelt har vært.

Løsningen er enkel

Heldigvis finnes det teknologi som gjør noe med det - faktisk den teknologien som tallene i diagrammet over er hentet fra. I det aktuelle boligselskapet har Smartly montert moderne vann- og energimålere i alle leiligheter. Dermed er det mulig å holde kontroll på hver enkelt leilighets energiforbruk. I tillegg monteres det en måler som holder kontroll på forbruket i fellesarealet. Målerne kommuniserer med en egen sentral som samler inn data fra alle målerne kontinuerlig og sender dem til Smartly.

Rent praktisk fungerer det slik at Smartly betaler hele regningen for forbruket og deretter beregner forbruk per leilighet. Månedlig sendes individuelle fakturaer til de enkelte beboerne for forrige måneds forbruk.

https://player.vimeo.com/video/337224050

Fordeler for både beboerne og boligselskapet

At alle betaler for sitt eget forbruk og at ingen skal betale for andre er selvsagt en stor fordel i seg selv, til tross for at en del vil oppleve økte kostnader.

Vi vet imidlertid også at synliggjøring av energikostnadene er den viktigste motivasjonsfaktoren for å redusere sitt eget energiforbruk. Merkes de lange dusjene og tropetemperaturen innendørs plutselig på energiregningen, vil de fleste gjøre noe med forbruket.

Lavere energiforbruk er også bra for boligselskapet. Faktisk kan det totale forbruket reduseres fra 15 - 25 % som en følge av det blir mindre sløsing. Automatisk avlesing og individuell månedlig fakturering fra Smartly gjør dessuten at dere slipper kostnader til regnskapsføring og administrasjon.

title

Jeg ønsker å vite mer om Smartly

input field

CONTACT INPUT BOX

Radio buttons

Hva vil du vite mer om?

single button

11


5147
b-TrueFalse
Les mer fra Smarty
b-TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20180828103041347.png #FFFFFF
Les også