Slik fikk de Norges største ladeanlegg

For Smartly AS

Ketil Granbakken

Smartly AS

29. april 2020
For Smartly AS

Ketil Granbakken

Smartly AS

29. april 2020
Foto: Schibsted/Smartly
Foto: Schibsted/Smartly
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200429185415217.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200429185415217.jpg?maxwidth=2000
0

I Ski, like utenfor Oslo finner vi Vevelstadåsen grendelag, bestående av totalt tre sameier. Allerede for mange år siden satte de i gang et arbeid for å vurdere ladeanlegg for elbiler, men gikk av ulike grunner ikke videre med prosjektet.

10 år senere har både teknologien og sammensetningen i bilparken endret seg drastisk. Dermed bar det ut på jakt etter de gode løsningene nok en gang. Denne gangen med full klaff – og sluttresultatet er faktisk et av Norges største ladeanlegg. I Vevelstadåsen er det nemlig lagt til rette for at nesten 700 beboere enkelt kan skaffe seg en lader og lade elbilen på sin egen parkeringsplass – enten nå eller på et senere tidspunkt.

-Det var viktig for oss å velge for en fremtidsrettet løsning som både dekker behovene vi har nå og som står seg like godt om 10 – 15 år. Dessuten var det avgjørende for oss å samarbeide med solide aktører som vi vet kommer til å eksistere i lang tid.

Det sier Espen Andresen, som er styreleder i Vevelstadåsen grendelag og har vært svært delaktig i ladeprosjektet. Og han har absolutt fått begge deler. Ladeanlegget har teknologi som sikrer en rettferdig kostnadsfordeling, køstyring, enkel administrasjon via en app og automatisk fordeling av effekt til bilene som lader. Og blant samarbeidspartnerne finner vi solide aktører som Bravida, Schneider og Smartly.

En annen viktig ting for grendelaget var å gå for en fellesløsning i stedet for å la den enkelte beboer bestemme hver for seg.

-En felles løsning sikrer oss kontroll på totalforbruk av energi, tekniske løsninger og praktiske forhold som fremføring av kabler. Vi får en mye mer koordinert utvikling over tid, sier Andresen.

Overraskende stor enighet

Fremdeles er det flest som eier bensin- eller dieselbiler, og slik er det også i Vevelstadåsen. Dermed skulle du kanskje tro at det var stor motstand mot en felles investering i et ladeanlegg – det er jo tross alt ikke alle som har bruk for en ladeplass per nå. Likevel fikk anlegget stor oppslutning i årsmøtet. Espen Andresen forteller at nøkkelen var å gjøre en skikkelig jobb i forkant og ta beboerne på alvor.

-Vi hentet inn en elektrorådgiver til å bistå oss og trakk veksler på kompetansen til leverandørene for å fremskaffe et best mulig beslutningsgrunnlag. En grundig prosess her var helt avgjørende for at nesten alle stemte for saken på årsmøtet.

Legger vi til at over en tredjedel av befolkningen på Østlandet vurderer å kjøpe elbil neste gang de skal ha bil, er det dessuten trolig at mange av dem som ikke har elbil i dag ser verdien av å ha infrastrukturen tilgjengelig den dagen elbilen står i garasjen. At infrastrukturen står klar, er også positivt for verdien på leilighetene i grendelaget og gjør det lettere å velge elbil allerede i dag.

Smartly sikrer drift, betaling og support

Selve anlegget er levert av elektroinstallatøren Bravida, men etter ferdigstilling overtok Smartly ansvaret for driften. Det betyr at beboerne forholder seg til Smartly i det daglige, samt at de også har ansvaret for betalingsløsningene og kundesupport. Om noen ønsker å bestille en lader, er det dessuten Smartly som tar imot bestillingen og effektuerer denne.

-I det daglige bruker vi Smartlys app for å administrere ladingen. Her kan vi også legge inn betalingskort til å betale for energien som brukes til ladingen.

Når det gjelder begrunnelse for å velge Smartly til å drifte anlegget, sier Andresen følgende:

-Vi ønsket å samarbeide med en partner som virkelig er gode på det de driver med, og derfor var det naturlig for oss å inngå et samarbeid med Smartly på drift, betalingsløsninger og support.

Når det gjelder anlegget i praktisk bruk, har det vært få eller ingen problemer å melde om. Ting fungerer ganske enkelt akkurat slik det skal. Og har beboerne ting de lurer på, kan de alltid ringe Smartly for å få hjelp. De har nemlig døgnåpen supporttelefon 365 dager i året.

title

Jeg ønsker å vite mer om Smartly

input field

CONTACT INPUT BOX

Radio buttons

Hva vil du vite mer om?

single button

11


4945
b-0TrueFalse
Les mer fra Smartly
b-0TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20180828103041347.png #FFFFFF
Les også