Slik løser vi fremtidens energiutfordringer

Uten gigantiske investeringer i strømnettet

For Smartly AS
11. oktober 2019
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
0

Klimaforandringene er på alles lepper og du skal lete lenger etter de som ikke er opptatt av hvilke tiltak som kan settes i verk for å begrense skadene av vårt liv på jorden. Noe som skjer i stor skala, er å gå fra fossile energikilder til elektrisitet. Det gjelder særlig innenfor transportsektoren, med både biler, busser, fly og skip som skal over på strøm som energikilde.

Elektrifiseringen er imidlertid ikke helt problemfri, for den krever nemlig store mengder tilgjengelig energi. Og akkurat det er ikke alltid tilfelle – i alle fall ikke uten at det investeres store summer i oppgradering av strømnettet. Et nylig eksempel viser blant annet at ønsker om elektrifisering i bergensområdet bare det siste året tilsvarer forbruket til hele Trondheim by.

For å unngå store investeringer i strømnettet, er det behov for å tenke smart med det vi allerede har. Det er det heldigvis flere som har innsett, blant annet grupperingen av selskaper som utgjør prosjektet Elnett 21. I dette prosjektet går Lyse Elnett, Smartly, Forus Næringspark, Risavika havn og Stavanger lufthavn Sola sammen for å optimalisere energibruken og å kunne lade elektriske fly, busser og skip uten å måtte gjøre de store investeringene i infrastruktur.

En viktig del av prosjektet er en styringsplattform som leveres av Smartly. Ved hjelp av kunstig intelligens gjøres automatiserte analyser og prognoser for både energiproduksjon og energiforbruk. Dette fungerer på tvers av ulike bygg og områder og tar dessuten hensyn til nye elementer som batterilagring, sol- og vindenergiproduksjon, samt lading av fly busser, skip og biler.

I sum gir dette helt nye muligheter til å unytte kapasiteten som allerede finnes i strømnettet og å supplere med nye og miljøvennlige energikilder som sol og vind. Dermed reduseres behovet for kostnadskrevende utbygging av infrastruktur.

Muligheter for boligselskaper

Smartlys teknologi er også tilgjengelig for boligselskaper og vi kaller det for energistyring. Det innebærer kort fortalt at energiforbruket deres styres automatisk i henhold til døgnrytme, strømpris og hvordan energiforbruket fordeler seg.

Mulighetene som ligger i energistyring omfatter blant annet optimalisering av energibruken slik at:

  • Det ikke brukes mer energi enn nødvendig når strømprisene er høye
  • Man kan flytte strømforbruket fra enkelte «strømtyver» til perioder på døgnet når strømprisene er lave
  • Eventuell energi fra solceller brukes når produksjonen fra disse er stor
  • Det er mulig å hente solenergi lagret i kraftige batterier for å jevne ut effekttopper og bidra til lavere strømregning

I sum sørger energistyring for at boligselskapet reduserer fellesutgiftene til strøm uten at det verken går ut over komfort, krever mer arbeid av vaktmester eller oppleves upraktisk. 

Kombineres det i tillegg med energiservice, som gjør at alle seksjoner i bygget får installert målere for forbruk av energi til oppvarming og varmtvann, er det enda mer å hente. Det gjør nemlig at beboerne både får oversikt over hvor mye de forbruker og faktisk må betale for det. All erfaring viser at dette oppmuntrer til redusert forbruk.

title

Jeg ønsker å vite mer om Smartly

input field

CONTACT INPUT BOX

CHECKBOXES

Hva vil du vite mer om?

MESSAGE BOX

single button

11


3735
b-FalseTrue
Les mer fra Smartly
c-8FalseTrue
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20180828103041347.png #FFFFFF
Les også