Slik sparer boligselskapet energi!

Det handler om oversikt

Smartly AS
8. november 2018
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20181108092809847.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20181108092809847.jpg?maxwidth=2000
0

Erfaring fra mange ulike situasjoner viser at mennesker er forholdsvis banale når det gjelder hvilke incentiver som må til for å få dem til å endre atferd. Det gjelder også når vi snakker om å endre vaner for bruk av strøm. Det er som regel ikke idealismen og hensynet til planeten som driver oss, men summen som står på fakturaen. Derfor er det forholdsvis logisk at bevissthet og oversikt er viktig for å få til endring i strømforbruket.

Det er greit for alle som faktisk får en regning for forbruket sitt, men det er jo ganske mange som bor i borettslag og sameier der de vesentligste kostnadsdriverne for energikostnadene (varmtvann og oppvarming) betales over felleskostnadene. Som regel etter en fastsatt brøk eller størrelse på leiligheten. De med store leiligheter betaler altså mer enn de små, men summen er alltid den samme uavhengig av forbruk. Det motiverer i liten grad til å redusere strømforbruket.

For å gi den enkelte beboer oversikt - og faktisk betale for sitt eget energiforbruk, bør sameier og borettslag investere i en løsning for såkalt energiservice. Da blir det installert et komplett anlegg som inkluderer målere til hver leilighet, samt fordeling og fakturering av kostnader i henhold til faktisk forbruk i hver boligseksjon. En tysk studie som har kartlagt over 3 millioner leiligheter viser at denne typen ordninger kan bidra til minst 20 % reduksjon i energiforbruket.

Hvorfor er dette viktig?

Infrastrukturen i strømnettene er under press og utviklingen i forbruk gjør at nettselskapene står overfor store investeringer dersom nettet skal holde tritt. Opprusting må selvsagt til over tid, men redusert energiforbruk vil bidra til å gjøre behovet mindre kritisk. Det sparer kundene penger på i tre omganger:

  • Lavere strømregninger som sådan
  • Mindre risiko for vesentlig økt nettleie som følge av investeringer i nettet
  • Betaler kun for eget forbruk og ikke det naboenes

Dette er også bakgrunnen for at det kommer til å bli endringer i måten energi prises på innen får år. Vi må i langt større grad regne med å betale varierende energipriser i løpet av døgnet - sannsynligvis vesentlig mer når alle i boligselskapet bruker strøm samtidig. Det gjør det viktigere å gi forbrukerne mulighet til å styre sitt eget energiforbruk og få oversikt – slik at forbruket faktisk endres.

2339
b-False
Les også
c-8False
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20180828103041347.png #FFFFFF
Les også