Smart lading er verdt milliarder

Hva om alle skulle hatt elbiler og ladet dem samtidig?

For Smartly AS

Ketil Granbakken

Smartly AS

29. juli 2019
For Smartly AS

Ketil Granbakken

Smartly AS

29. juli 2019
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190729083910252.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190729083910252.jpg?maxwidth=2000
0

Selv om elbil-salget går så det suser, utgjør likevel bensin- og dieselbilene ca. 90 prosent av den norske bilparken. Hvis vi derimot tenker oss at alle husstander skulle ha skaffet seg en elbil, får vi noen energiutfordringer i fanget.

Nettopp denne typen utfordringer har Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) bedt konsulentselskapene DNV-GL og Pöyri om å tenke litt nøyere over. Resultatet er en rapport som viser at det blir svært kostbart dersom alle skal lade elbilene når de kommer hjem fra jobb om ettermiddagen.

Faktisk snakker vi om nettinvesteringer på om lag 11 milliarder kroner for å kunne håndtere belastningen det medfører. Da snakker vi kun om lading av personbiler - elektriske ferger, tungtransport, busser osv. er ikke tatt med i beregningen.

Smarte løsninger kan være redningen

Rapporten viser også at kostnadene på 11 milliarder kan unngås dersom vi klarer å fordele ladingen mer jevnt over døgnet – særlig ved å gjøre bruk av nattetimene. Strømnettet har nemlig nok kapasitet totalt, men utfordringene oppstår når mange bruker belaster det samtidig. Typisk om morgenen og ettermiddagen. Det er også bakgrunnen for ønskene om å gjøre å innføre såkalte effekttariffer.

Det vi trenger for å spre ladingen ut over døgnet er smarte ladeanlegg som sørger for at ladingen foregår når det er ledig kapasitet i nettet eller når strømprisen er lav. De fleste har tross alt ikke voldsomt behov for å lade akkurat om ettermiddagen. Det viktigste er som regel å ha fulladet batteri til neste dag. Alle elbiler på markedet i dag er klare for smart lading.

Smarte ladeanlegg og energiløsninger for boligselskaper

Velger boligselskapet ladeanlegg fra Smartly får dere nettopp et ladeanlegg som styres på den måten rapporten beskriver. Beboerne kan fremdeles plugge laderen i på ettermiddagen, men teknologi og kunstig intelligens i anlegget styrer selv når ladingen faktisk foregår. Er det nødvendig å lade med en gang du kommer hjem, er det selvsagt mulig å overstyre anleggets logikk. Både fordi det er fornuftig i seg selv og fordi Smartlys teknologi sørger for at den enkelte beboer selv betaler for sin lading.

Smartly tilbyr i tillegg andre spennende energiløsninger som bidrar til en grønnere hverdag, lavere energiregninger og bærekraftighet. For eksempel solceller for å høste av solens energi – og bruke den til blant annet elbil-lading. Kombineres solcellene med kraftige batterier for energilagring solenergien brukes som en buffer når strømprisene er høye eller det er lite kapasitet i nettet.

Med tanke på effekttariffer, som mange boligselskaper allerede er underlagt, finnes det også løsninger. Med energistyring fra Smartly holder teknologien øye med effekten og setter i verk tiltak dersom den er i ferd med å bli så høy at nettleien blir uforholdsmessig kostbar. I tillegg er det mulig å sette en effektgrense slik at dere får kontroll over kostnadene igjen.

title

Jeg ønsker å vite mer om Smartly

input field

CONTACT INPUT BOX

Radio buttons

Hva vil du vite mer om?

single button

11


5223
b-TrueFalse
Les mer fra Smartly
b-TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20180828103041347.png #FFFFFF
Les også