Smart skadeforsikring

Oppgrader ditt borettslag til mer enn TEK17-standard

Smartly AS
10. september 2018
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20180910105542404.jpg https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20180910105542404.jpg
0

Engasjementet var stort da Gjensidige, Obos, Waterguard og Smartly slo kreftene sammen med et felles seminar for styremedlemmer i borettslag og sameier i Oslo. Kurset ble holdt i Gjensidiges lokaler den 3.september med skadeforebygging rundt vann, brann og elbillading som tema.

For Oslo-lederen i Gjensidige Forsikring, Lasse Vold, er det av stor betydning å forebygge vannskader i bygg. Forsikringsselskapet har de siste årene utbetalt 63% av forsikringspremien på 750 millioner kroner på borettslagsiden, nettopp til problemer knyttet til lekkasjer. I snitt opptrer vannskader hvert femte minutt i Norge.


Spørsmålene som ble stilt av seminardeltakerne viser hvor sammensatt problemstillingen er. Hva gjør man med beboere som pusser opp i egen regi? Hva skjer hvis beboer flytter på sluk uten å informere styret? Hva er borettslagets ansvar? Kan man pålegge beboere å pusse opp? Hva dekkes av forsikringen? Når bør rør byttes ut? Bør det gjøres i stadier, eller skal hele rørsystem byttes ut samtidig? Noen av oss har ikke gjennomgående rørssystem? Hva kan gjøres når beboere har lekkasje mens de er bortreist, og vannet renner over lengre tid?

- Vi har veldig mange forskjellige typer mennesker å forholde oss til. Noen er ganske selvgående, mens andre roper om hjelp stadig vekk. Så har vi litt juss i dette her, med ansvarsfordeling mellom beboer og boligselskapet. Vi har også store utfordringer på den tekniske siden. Det er hus og eiendom vi forvalter, og det er store verdier det er snakk om, sa deltaker Jostein Gilberg, som representerte Skråningen Borettslag. 


Årsakene og løsningene er mange, slik Obos Prosjekts representant, Vidar Hellestrand, påpekte under møtet. Rør gjennomgår en nedbrytningsprosess, og ulike materialer har blitt brukt i forskjellige epoker. Membran i våtrom ble heller ikke standard før på 80-tallet.


Aller helst bør hele rørsystem byttes ut etter å ha foretatt stikkprøver for best mulig å kunne forebygge fremtidige vannskader, i følge Hellestrand.


Slike tiltak er imidlertid omfattende, og ikke alle sameier prioriterer dette. Løsningen er da å installere en vannstoppventil som lekkasjesikring. Dette vil begrense skadeomfanget, og vil samtidig gi rabatt hos forsikringsselskapene.


- Det er en rimelig måte å begrense vannskadene på, hvis det er anlegg som i utgangspunktet er dårlig fra før. Det er også nå et krav gjennom TEK 10 og TEK 17, så også myndighetene har sett viktigheten av å ha vannstoppventil. Vi strekker nå strikken lengre enn TEK 17 for vi sier at den skal være både styrt fra døra, og overvåket i sin helhet, sa Vold.


Å overvåke dette byggtekniske kravet blir enda enklere med Smartlys hjemmeautomasjon med fjernstyrt smarthus-løsning. Denne nye teknologien tilbyr både elbillading, gulvvarme, porttelefoni, solcelleskjerming, lysstyring – og automatisk vannstoppventil.


- Teknologien blir smartere og enklere å bruke. Det er allerede et teknisk byggekrav å installere en automatisk vannstopper, så dette kommer inn uansett når man rehabiliterer eller bygger nytt. Med en overvåket vannstoppventil så stopper du vannet der og da, og dermed begrenser man skadeomfanget så det ikke sprer seg ikke videre til andre boenheter. Det er en stor fordel hvis skaden oppstår i en leilighet der eier er bortreist. Det er den rimeligste måten å sikre seg mot at det skal komme vann i både nytt og gammelt boligselskap, påpekte Ketil Granbakken, salgsdirektør for Smartly. 


Teknologien, som kan styres via en app, samler informasjon på vegne av styrene slik at det blir lettere å kartlegge problemene og dermed ta riktige beslutninger. Dette vil igjen også lette arbeidsmengden til borettslaget.

- Da vet man hvor feilen oppsto, og man slipper å bruke tid på å samle informasjon. I tillegg får man god, faglig og kyndig veiledning 24 timer i døgnet. Vi skal gjøre det enklere å sitte i et boligstyre, sa Granbakken.

 Smartly samarbeider med Waterguard om den nye teknologien tilknyttet vannstoppventilen. For Oslo-lederen i Gjensidige er det viktigste at man først og fremst har en vannstoppventil som virker. 

- Men teknologien er her, og all overvåkning av tekniske anlegg vil gi deg enten varsel eller kunne skrus av automatisk. Så det vil vi forvente gir mindre skader, understreket Lasse Vold. 

Tekst og foto: Carolina Mendoza/Flow Media

4758
Falsec-8
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20180828103041347.png #FFFFFF
Les også