Snuser boligselskapet på solceller?

Da er det best å leie et anlegg

For Smartly AS

Ketil Granbakken

Smartly AS

8. november 2018
Foto: Pixabay
Foto: Pixabay
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20181108090951183.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20181108090951183.jpg?maxwidth=2000
0

Solcelleteknologien har vært med oss i mange tiår allerede, men det er først de seneste årene den har begynt å bli virkelig interessant som en energikilde som faktisk monner i det daglige. Det gjelder både for eneboliger og småhus, men i aller høyeste grad også for boligselskaper og næringsbygg.

Det er flere vurderinger som må gjøres dersom det er aktuelt å anskaffe et solcelleanlegg og én av dem er hvordan investeringen skal gjøres. For boligselskaper og næringsbygg er det i hovedsak to valg som finnes:

  • Kjøpe et anlegg med eventuell finansiering i egen bank
  • Leie et anlegg

Ved å kjøpe et anlegg må investeringen typisk finansieres ved å ta opp et lån. Legger vi til grunn et anlegg med kostnad på 1,5 millioner og en nedbetalingstid på 15 år, vil det totalt koste om lag 2,3 millioner kroner. Ved å velge en leiemodell, vil kostnaden over de samme 15 årene bli om lag 3 millioner kroner. Er det da noen grunn til å velge leiemodellen?

Ja, det er det faktisk. Den aller viktigste er at leiemodellen reduserer risiko for boligselskapet eller bedriften. De færreste av denne typen aktører sitter nemlig med kompetanse på solcelleanlegg og hvordan energien fra dette kan utnyttes på best mulig måte - da fremstår det unektelig som et slags risikoprosjekt å ta ansvar for et ved å kjøpe det.


Ved å leie tas denne risikoen betydelig ned. Da er det utleier som eier utstyret og har ansvar for prosjektering, montering, drift og vedlikehold i hele leieperioden. Kunden nyter bare godt av alle fordelene. At utleier eier anlegget gir også en trygghet for at ansvaret faktisk følges opp i hele leieperioden.

Velger boligselskapet eller bedriften løsninger fra Smartly, som utvikler og leverer enkle og effektive løsninger for energistyring til boligselskap og bedrifter, er det i tillegg noen ytterligere fordeler:

  • Utvidet produktgaranti på delene i anlegget – altså lenger og bedre garanti enn det er mulig å få ved å kjøpe selv
  • Mulighet for styringssystemer som gjør at solenergien brukes når det er mest behov for den – blant annet for å redusere energitoppene og dermed strømregningen
  • Døgnåpen support og drift hele året for å sikre at energien blir brukt optimalt i bygget

Med Smartly kan du også være sikker på at anlegget prosjekteres og dimensjoneres i henhold til boligselskapet eller bedriftens faktiske behov. Det finnes ingen gode grunner til å dekke hele taket med solceller dersom behovet kun tilsier halvparten. For det første blir det dyrere og for det andre er det svært lite å hente på å selge overskuddet tilbake til strømnettet. Smartly sikrer et riktig prosjektert anlegg som er tilpasset behovene.

2919
b-TrueFalse
Les også
c-8TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20180828103041347.png #FFFFFF
Les også