SWITCH SECTION

Usikkerheten øker – hva skjer i boligmarkedet?

Etter mange års sammenhengende økonomisk vekst, har den siste uken minnet oss på at utviklingen kan snu – raskere enn vi liker. Coronavirus, børsfall og oljepriser i fritt fall, er hovedingredienser i det som i løpet av kort tid har snudd nyhetsbildet fra optimisme til det motsatte.

Av Prognosesenteret
12. mars 2020
Av Prognosesenteret
12. mars 2020
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200312153336592.png?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200312153336592.png?maxwidth=2000
0


Det store spørsmålet er hvilken effekt dette vil ha for boligmarkedet – på kort og lang sikt.

Etterspørselen?

Økende usikkerhet vil kunne bidra til at etterspørselen avtar. Usikre boligkjøpere som ikke går på visning, kan bety at budrundene går fra «heftig og begeistret» til «lunken og sporadisk». I dag 13. mars har sentralbanken redusert renten med 0,5 prosentenheter til 1 prosent, hvilket vil kunne påvirke boligetterspørselen positivt i de områdene som ikke rammes av økt arbeidsledighet.

Prisene?

En dempet etterspørsel vil isolert sett virke negativt på boligprisene, som igjen kan forsterke en negativ tendens i etterspørselen.

Tilbudet?

Det er fortsatt et stort antall boligprosjekter under bygging og planlegging, hvilket betyr at konkurransen om potensielle boligkjøpere neppe avtar i årene som kommer.

Verdiøkende markedsinnsikt

Skjerpet konkurranse i kombinasjon med økende usikkerhet, betyr at det kan være avgjørende å foreta en ekstra grundig vurdering av tilbuds- og etterspørselssituasjonen i det lokale markedet man skal utvikle boliger i.

  • Hvordan er befolknings- og husholdningsstrukturen sett opp mot boligmassen?
  • Hvordan er flytteaktiviteten – hvordan ser flyttestrømmene ut?
  • Hvordan er boligprisnivået – lokale variasjoner?
  • Hvilken kjøpskapasitet finnes i markedet?
  • Hvordan er boligbyggingen – hva finnes av planlagte nye prosjekter?
  • Hva er boligbehovet?
  • Hva kjennetegner de viktigste målgruppene?
  • Hvilke typer boliger bør man bygge – hvor?

Systematiske markedsanalyser kan bidra med viktig innsikt – som videre bidrar til å redusere markedsrisiko og øke lønnsomheten i planlagte boligprosjekter.


 1640
b-FalseTrue
Kommersielt innhold
0

Elbillading, eller solenergi? 

Smartly utvikler og leverer enkle og effektive løsninger for energistyring  - både måling, rapportering og styring av energiforbruk

title

Jeg ønsker å vite mer om Smartly

input field

CONTACT INPUT BOX

Radio buttons

Hva vil du vite mer om?

single button

11


586

628
c-8
c-8TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF