Vær obs på effekten!

Hvis ikke kan det bli dyrt - veldig dyrt!

Av Smartly AS

Ketil Granbakken

Smartly AS

20. mars 2019
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
0

Det var en gang et borettslag der det sto fem elbiler til lading i en liten stund. Regningen for ladingen kom på nærmere 4000 kroner. Det er faktisk helt sant, men hvordan i alle dagen kan slikt skje?

For å få svar på det må vi se litt på hvordan energimarkedet fungerer. De fleste vet at strømregningen kommer i to deler – den ene for forbruket som sådan og den andre for nettleien. Og det er nettleien som er X-faktoren i dette regnestykket. Nettselskapene, altså de som eier kraftlinjene rundt om i landet, har nemlig mulighet til å ta betalt for nettleien på tre ulike måter:

  • En fast avgift
  • Et energiledd som tar utgangspunkt i hvor mange kilowattimer du bruker
  • Et effektledd som tar utgangspunkt i hvor mange kilowatt du belaster nettet med

For kunder som faktureres i henhold til det siste punktet i listen er det slik at forbruket registreres hver enkelt klokketime. Etter endt måned finner nettselskapet den høyeste timeverdien og gjør en avregning i henhold til denne. Dermed kan det svi skikkelig å belaste nettet med høy effekt over korte perioder.

Full gass fra ladeanlegget

Det var akkurat det som skjedde med boligselskapet vi nevnte i starten av artikkelen. De har et ladeanlegg som balanserer forbruket, og når alle fem elbilene var koblet til gjorde anlegget slik det skulle: det gav mest mulig strøm til samtlige biler. Nettet ble med andre ord belastet med mange kilowatt = høy effekt. På det høyeste var effekten på ca. 17 kWt i løpet av én klokketime.

Dermed ble 17 kWt tellende som høyeste effekt den måneden, og nettselskapet gjorde avregning i henhold til det. Det hjalp heller ikke dette inntraff på vinteren da prisene på effektleddet er på sitt høyeste hos de fleste nettselskaper.

Styring er alfa omega

Løsningen på et slikt problem er ikke å slutte å lade alle ebilene samtidig, men heller å anskaffe et system som holder styring på effekten. Da vil det være mulig å se når effekten er på vei opp og automatisk sette inn tiltak for å redusere den før det blir for galt. I tillegg er det mulig å sette en effektgrense, slik at du får kontroll over kostnadene igjen.

Ved å velge styringssystemer fra Smartly får boligselskapet begge deler. En typisk effektgrense i et Smartly-system vil ligge på 10 kWt, noe som vurderes- og bestemmes sammen med boligselskapet. Her handler det om å finne en balanse mellom behovet for strøm og å unngå for høye kostnader på effektleddet. I og med at Smartly er en del av Lyse-konsernet, får man en god partner og rådgiver til å håndtere disse spørsmålene på best mulig måte.

Dermed sier vi at boligselskapet får Hvilepuls med løsninger fra Smartly. Ingen grunn til å bekymre seg for uventet høye regninger, altså.

2737
b-TrueFalse
Les mer
b-TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20180828103041347.png #FFFFFF
Les også